top of page
SmartLife Academy ontwikkelt interventies vanuit een holistische visie en de positieve psychologie. Dit betekent dat wij naar de mens kijken als een geheel van fysieke, mentale, emotionele en zingevende kwaliteiten.

Wij vinden dat zelfbewustzijn en zelfsturing van doorslaggevend belang zijn voor het goed functioneren, en vitaal zijn, van het geheel. Wanneer wij goed geïnformeerd zijn, en weten wat de consequenties van zijn van ons gedrag, leren we steeds betere keuzes maken. Zo kunnen we onbewuste patronen herkennen en ons gedrag aanpassen. 

 

Digitale technologie verandert de wereld om ons heen radicaal en we worden, als we onbewust blijven, meer en meer verleidt tot gedrag wat niet past bij onze evolutionaire oorsprong. Hierdoor kunnen routines ontstaan die niet helpend, of zelfs degraderend, zijn. Door onze trainingen en programma’s worden mensen zich bewust van de biologische wetmatigheden van hun lichaam. Voortbouwend op deze kennis worden tools aangeboden waarop het lichaam positief reageert en zichzelf kan herstellen. Door intrinsieke motivatie zien we een stapsgewijze gedragsverandering die leidt tot meer vitaliteit, werkplezier, focus en zingeving.

Carlijn Hermes

heeft na een carrière in de reïntegratiebranche, als projectmanager veel ervaring opgedaan in het neerzetten van nieuwe concepten met als doel duurzame mensgerichte waardevermeerdering. Zij houdt zich sinds 2014 bezig met de effecten van digitale technologie op het welzijn van mensen en heeft hier haar missie van gemaakt. In 2016 heeft zij de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet en SmartLife Academy opgericht. Carlijn is trainer, spreker en auteur van de boeken 'Samen zeggen we DAG' en 'Uit-Je-Altijd-Aan-Modus'.

Kopie%20van%20P1010096_edited.jpg
Kopie%20van%20P1010084_edited.jpg
Jean-Paul Kersten

heeft een paramedische achtergrond en ruim 20 jaar ervaring als adviseur en trainer. De transformatie naar een duurzaam vormgegeven economie loopt als een rode draad door zijn werkzame leven. Hij houdt zich sinds 2011 bezig met de relatie tussen veranderend menselijk gedrag in het digitale tijdperk en de effecten daarvan op onze biologische functionaliteit. Sinds 2018 is hij als adviseur en trainer betrokken bij SmartLife Academy.

“Net zoals 1,7 miljoen jaar geleden onze biologische voorouders veel dieper gingen slapen onder de bescherming van vuur, zo brengt nu digitale technologie ons naar exponentiële groei van zelfbewustzijn.”

Jean-Paul Kersten| SmartLife Academy

Wij gaan voor doen!

De snel veranderende wereld om ons heen vraagt veel van ons. Nooit eerder hebben we ons met de snelheid van het licht zo aan moeten passen aan nieuwe omstandigheden. Organisaties en banen zullen zich in een razend tempo blijven ontwikkelen. Technologie en innovaties zullen ons dwingen een leven lang te blijven leren om te kunnen omgaan met nieuwe situaties, omstandigheden en uitdagingen.

 

Juist deze tijd vraagt om 'DOEN'. Medewerkers alleen informeren over hoe het zou moeten, helpt niet om patronen ook echt te veranderen. Mensen hebben het recht om te leren zelfstandig te werken. In de snel veranderende wereld waarin we leven, begint het bij zelfleiderschap, de regie nemen, je eigen richting bepalen en daarmee optimaal kunnen functioneren en alles uit jezelf halen. Het is uiteraard voor iedereen heel persoonlijk hoe we hiermee omgaan. Er is geen one-size-fits-all. Zelfleiderschap is geen vanzelfsprekende kwaliteit. Er komen veel factoren bij kijken, intrinsieke motivatie, ontwikkeling, zit je op de juiste plek in je functie enz.

 

Daarom is de belangrijkste 21st eeuwse vaardigheid het leren stilstaan bij wat zich binnen in je afspeelt. Dat je regelmatig je aandacht richt op hoe jij je voelt. Dat je bedenkt waarom je iets doet en over welke keuzes jij maakt die bij jou passen. Door deze unieke menselijke kwaliteit kun jij je een voorstelling maken van wat de consequenties in de toekomst zijn, als je nu beslist iets wel of niet te doen. Hier is waar zich wilskracht en veerkracht vormt, en als jij weet wat je wilt, ga je uiteindelijk gelukkiger worden met wat je doet.

“Wanneer we weten wie we zijn, worden we vanzelf gelukkig in wat we doen!"

Carlijn Hermes| SmartLife Academy

bottom of page