Hallo,

 


Carlijn Boeken?

P1010136.jpg Wij zijn SmartLife Academy en specialist in hoe menselijke biologie zich verhoudt tot digitale technologie.

Het digitale tijdperk is pas net begonnen. De toepassingen die we de afgelopen 10 jaar gezien hebben, staan in schril contrast met de ontwikkelingen die we de komende 5 jaar zullen gaan zien. We zullen ons in onze werk- en privéomgeving met de ‘snelheid van het licht’ aan moeten blijven passen.

Om slim om te kunnen gaan met nieuwe technologie en de snelle ontwikkeling daarvan, is het nodig dat we ons bewust worden van hoe wij als mens biologisch in elkaar steken. Zo kunnen we verantwoordelijk en zelfsturend gebruik maken van de ongeëvenaarde mogelijkheden van digitale technologie.

SmartLife Academy richt zich met haar expertise op drie doelgroepen

1. Organisaties

In het kader van Duurzame Inzetbaarheid, verzorgen we via arbodiensten en HR managers, workshops, webinars en jaarprogramma’s. Hiermee sturen we op een gedragsverandering rondom het gebruik van digitale technologie. We realiseren meer focus, meer efficiëntie en meer werkgeluk. Medewerkers komen lekkerder in hun vel en ervaren minder stress.

2. Opvoeders

Om slim om te gaan met nieuwe technologie is het noodzakelijk dat opvoeders zich bewust worden van hoe kinderen zich biologisch, sociaal en psychisch ontwikkelen en welke invloed digitale technologie daarop heeft. Wanneer opvoeders weten hoe je verantwoordelijk, zelfsturend en bewust gebruik maakt van digitale technologie, is dit een ondersteuning in een gezonde sociaal-emotionele en senso-motorische ontwikkeling. In juli 2019 komt ons boek ‘Samen zeggen we DAG*!’ uit. Hiermee geven we opvoeders alle informatie voor het realiseren van een Healthy Digital Lifestyle. Voor nu én voor in de toekomst.

3. Stress en burnout coaches, casemanagers en vitaliteit professionals

Onbewust gebruik van digitale technologie verhoogt de stress niveaus en zorgt ervoor dat medewerkers niet functioneren in hun ‘zone of genius’. Het leidt tot onnatuurlijk brein gebruik, slaap problemen en een verstoorde hormoonbalans. Omdat deze problematiek nog zo nieuw is, speelt het vaak een nog onderkende rol in het ontstaan van werkstress gerelateerde klachten. We trainen coaches op deze specifieke onderwerpen en geven ze tools die ze in individuele trajecten in kunnen zetten.Wil je Carlijn boeken voor een informatieve en interactieve lezing vol humor die veel inzichten én waardevolle oplossingen geeft voor een Healthy Digital Lifestyle thuis en op het werk?

Neem dan snel contact met ons op!

Naam *
Naam